proptech_rgb_white_1.png
Proptech Roast!

centrum transformacji cyfrowej polskiego rynku nieruchomości. W ramach działań hubu Proptech stworzymy miejsce spotkań twórców technologii z ich potencjalnymi klientami i inwestorami. Będziemy organizować sesje mentoringowe dla startupów oraz liczne inicjatywy, których celem będzie silna stymulacja rozwoju innowacji w nieruchomościach. Wartość, którą wnosimy poprzez nasze partnerstwo będzie dostępna dla wszystkich firm działających w kampusie innowacji CIC 

Who we are?

centrum transformacji cyfrowej polskiego rynku nieruchomości. W ramach działań hubu Proptech stworzymy miejsce spotkań twórców technologii z ich potencjalnymi klientami i inwestorami. Będziemy organizować sesje mentoringowe dla startupów oraz liczne inicjatywy, których celem będzie silna stymulacja rozwoju innowacji w nieruchomościach. Wartość, którą wnosimy poprzez nasze partnerstwo będzie dostępna dla wszystkich firm działających w kampusie innowacji CIC 

Join the community!